Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Przetargi i zapytania ofertowe - wybierz podmenu:

Ogłoszenie o konkursie ofert - pomoc społeczna - posiłki 2021

Data publikacji: 2020-11-27

Konkurs na udzielenie dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić na 2021 rok.

Załączniki:

 1. Zarządzenie z ogłoszeniem w sprawie otwartego konkursu ofert - pomoc społeczna - posiłki (plik pdf 406KB)
 2. Ogłoszenie konkursowe - posiłki 2021 (plik pdf 3106KB)

Zapytanie cenowe – bony towarowe

Data publikacji: 2020-11-25

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją ofert na zakup i dostawę bonów towarowych w formie znaków legitymacyjnych na okaziciela w 2021 r. podlegających wymianie na towary przez uprawnionych okazicieli - klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork. 
W szczególności do wymiany ich na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe w placówkach handlowych wyznaczonych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem wyłączenia używek (wyrobów alkoholowych oraz tytoniowych).

Załączniki:

 1. - zapytanie cenowe (plik pdf 361KB)
 2. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pdf 447KB)
 3. - wzór umowy (plik pdf 311KB)
 4. - formularz ofertowy (plik pdf 208KB)
 5. - wykaz dostaw (plik pdf 365KB)
 6. - klauzula informacyjna (plik pdf 426KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2020-10-14

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą:
Zakup oraz dostawa do 130 ton węgla kamiennego typu orzech dla ok. 300 odbiorców indywidualnych - klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "D&K" Spółka Cywilna Czesław Dziedzic, Marek Kościcki.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 197KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2020-10-05

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją dostaw do 130 ton węgla kamiennego typu orzech dla ok. 300 odbiorców indywidualnych - klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 215KB)
 2. zał. nr 1 IWUZ (plik pdf 396KB)
 3. zał. nr 2 umowa projekt (plik pdf 334KB)
 4. zał. nr 3 formularz oferty (plik pdf 275KB)
 5. zał. nr 4 wykaz dostaw (plik pdf 191KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-06-07

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (2 dzieci), w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kluczbork,

Czytaj całość publikacji "Informacja"

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2020-05-27

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kluczbork.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Oferta (plik pdf 66KB)
 2. Zapytanie ofertowe (plik pdf 212KB)
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie (plik pdf 76KB)
 4. Klauzula informacyjna (plik pdf 810KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-03-05

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kluczbork,

Czytaj całość publikacji "Informacja"

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2020-02-21

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kluczbork.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 148KB)
 2. Załącznik nr 1 - Oferta (plik pdf 66KB)
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie (plik pdf 75KB)
 4. Klauzula informacyjna (plik pdf 268KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-02-05

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, pod nazwą: Realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020,

Czytaj całość publikacji "Informacja"

Załączniki:

 1. Zawiadomienie (plik pdf 135KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2020-01-27

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 207KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 157KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 159KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 289KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-01-27

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych osób zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez: REHABILIS z siedzibą w Czechowice-Dziedzice.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie (plik pdf 108KB)

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2020-01-20

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych osób zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 163KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 177KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 120KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 320KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-01-14

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia, że w wyniku zapytania cenowego na zakup usług opieki dziennej w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pobytu, dla osób starszych z Gminy Kluczbork w 2020 roku, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez: Stobrawskie Centrum Seniora Senior-Opieka Sp. z o. o. Sp. komandytowa Chocianowice 113a, 46-280 Chocianowice.

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 65KB)

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2020-01-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem usług opieki dziennej w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pobytu, dla osób starszych z Gminy Kluczbork w 2020 roku.

Załączniki:

 1. Zapytanie cenowe (plik pdf 144KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 149KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 215KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 314KB)
 5. Załącznik nr 3 c.d. (plik pdf 320KB)
 6. Załącznik nr 4 (plik pdf 279KB)

Wyniki konkursu ofert - pomoc społeczna - posiki na 2020 rok

Data publikacji: 2020-01-03

Wyniki konkursu ofert w załączeniu

Załączniki:

 1. Wyniki konkursu ofert (plik pdf 390KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-01-02

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej w ramach zachowania trwałości projektu pn. Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020, wybrane zostały jako najkorzystniejsze, oferty złożone przez:
1) Panią Irena Bednarek zam. Krzywizna;
2) Panią Danuta Michalak, zam. Bogacica;
3) Panią Janina Lachowicz, zam. Ligota Dolna;
4) Panią Irena Kałuża, zam. Krzywizna.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie (plik pdf 113KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-01-02

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.).
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia : PŚ.241.8.2019 z dnia 23.12.2019r. na świadczenie usług opieki dziennej w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pobytu, dla osób starszych z Gminy Kluczbork w 2020 roku Społecznej w Kluczborku, zamieszczonego na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku (Kluczbork ul. Zamkowa 6, I piętro), dla którego termin do składania ofert upłynął 30.12.2019r. o godz. 12.00.
Postępowanie unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizacje zamówienia.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie (plik pdf 124KB)

Informacja

Data publikacji: 2019-12-30

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.). Na podstawie punktu VII Zapytania ofertowego K.241.1.2019 z dnia 23.12.2019r. na świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku, zamieszczonego na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku (Kluczbork ul. Zamkowa 6, I piętro), dla którego termin do składania ofert upłynął 30.12.2019r. o godz. 11.00, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie w/w zamówienia.
Postępowanie unieważniono, ponieważ zaistniały okoliczności nieznane Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zaproszenia.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie (plik pdf 124KB)

Informacja

Data publikacji: 2019-12-30

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie wypożyczania sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych z terenu Gminy Kluczbork, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1, złożona przez : RA-MED., Adrian Reinhard, ul. Kwiatowa 3, 47-341 Stradunia.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie (plik pdf 130KB)

Informacja

Data publikacji: 2019-12-30

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług pogrzebowych polegających na wykonywaniu pochówku zwłok osób zmarłych (osób dorosłych i dzieci martwo urodzonych) na terenie Gminy Kluczbork, do których pochowania jest zobowiązany Ośrodek Pomocy Społecznej stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez P.P.H.U A Stanossek i H. Stanossek s.c. ,,Kalia Kompleksowe Usługi Pogrzebowe M.C. Skłodowskiej 9a 46-200 Kluczbork.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie (plik pdf 166KB)

Informacja

Data publikacji: 2019-12-30

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Kluczbork, jako najkorzystniejsze wybrano następujące oferty:

Czytaj całość publikacji "Informacja"

Załączniki:

 1. Zawiadomienie (plik pdf 115KB)

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2019-12-23

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem usług opieki dziennej w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pobytu, dla osób starszych z Gminy Kluczbork w 2020 roku.

Załączniki:

 1. Zapytanie cenowe (plik pdf 142KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 149KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 132KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 234KB)
 5. Załącznik nr 3 c.d. (plik pdf 320KB)
 6. Klauzula informacyjna (plik pdf 267KB)

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2019-12-23

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej w ramach zachowania trwałości projektu pn. Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020.

Załączniki:

 1. Zapytanie cenowe (plik pdf 221KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 171KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 298KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 186KB)
 5. Klauzula informacyjna (plik pdf 268KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2019-12-23

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem usług Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku na lata 2020 - 2022.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 182KB)
 2. Formularz ofertowy (plik pdf 135KB)
 3. Oświadczenie (plik pdf 122KB)
 4. Klauzula informacyjna (plik pdf 267KB)

Informacja

Data publikacji: 2019-12-20

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest Zakup i dostawa bonów towarowych w formie znaków legitymacyjnych na okaziciela w 2020 r. podlegających wymianie na towary przez uprawnionych okazicieli - klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. , ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa.

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2019-12-17

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją przedmiotu zamówienia, pod nazwą: wypożyczanie sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych z terenu Gminy Kluczbork.

Załączniki:

 1. Zapytanie cenowe (plik pdf 191KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 152KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 252KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 121KB)
 5. Klauzula informacyjna (plik pdf 269KB)

Informacja

Data publikacji: 2019-12-17

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja usług wsparcia dla mieszkańców mieszkań chronionych na terenie Gminy Kluczbork (w Kluczborku i Łowkowicach), wybrane zostały jako najkorzystniejsze, oferty złożone przez:
1) Panią Bożenę Szynkaruk, zam. Czaple Wolne,
2) Panią Katarzynę Kowalczyk-Gulka, zam. Kluczbork,
3) Panią Anna Gnacy, zam. Łowkowice,
4) Panią Teresę Grzeszok, zam. Łowkowice,

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 335KB)

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2019-12-10

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją ofert na zakup i dostawę bonów towarowych w formie znaków legitymacyjnych na okaziciela w 2020 r. podlegających wymianie na towary przez uprawnionych okazicieli - klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork.
W szczególności do wymiany ich na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe w placówkach handlowych wyznaczonych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem wyłączenia używek (wyrobów alkoholowych oraz tytoniowych).

Załączniki:

 1. 1. Zapytanie cenowe (plik pdf 360KB)
 2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pdf 447KB)
 3. 3. Umowa - wzór (plik pdf 307KB)
 4. 4. Formularz ofertowy (plik pdf 208KB)
 5. 5. Wykaz dostaw (plik pdf 362KB)
 6. Klauzula informacyjna (plik docx 17KB)

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2019-12-09

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym z terenu Gminy Kluczbork w 2020 roku.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 78KB)
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie (plik pdf 52KB)
 3. Formularz oferty (plik pdf 93KB)
 4. Oświadczenie (plik pdf 53KB)
 5. Wzór umowy (plik pdf 69KB)

Zobacz także: archiwum "Przetargi i zapytania ofertowe >> " (archiwum)...
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej