Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Data publikacji: 2020-11-02

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1398 t.j., Dz.U.2020.1493, Dz.U.2020.1578.

Załączniki:

  1. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (plik pdf 1297KB)

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data publikacji: 2020-11-02

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1427 t.j., Dz.U.2019.2070.

Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (plik pdf 777KB)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Data publikacji: 2020-09-07

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.256 t.j., Dz.U.2020.695, Dz.U.2020.1298

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (plik pdf 388KB)

Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Data publikacji: 2020-09-07

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1359
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (plik pdf 282KB)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Data publikacji: 2020-08-05

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1320 t.j.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (plik pdf 673KB)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Data publikacji: 2020-08-05

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.266 t.j. , Dz.U.2019.2070, Dz.U.2020.321, Dz.U.2020.568, Dz.U.2020.695.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (plik pdf 623KB)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Data publikacji: 2020-07-03

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.869 t.j., Dz.U.2019.1649, Dz.U.2018.2245, Dz.U.2020.284, Dz.U.2020.374, Dz.U.2020.568, Dz.U.2020.695, Dz.U.2020.1175.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (plik pdf 819KB)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Data publikacji: 2020-07-03

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1843 t.j., Dz.U.2020.1086.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (plik pdf 904KB)

Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Data publikacji: 2020-04-07

Opracowanie na podstawie: Dz.U.2019.351 t.j., Dz.U.2019.1495, Dz.U.2019.1571, Dz.U.2019.1680, Dz.U.2020.568.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (plik pdf 649KB)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Data publikacji: 2019-10-07

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1781 t.j.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (plik pdf 237KB)
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej