Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Terminy wypłat świadczenia wychowawczego (Rodzina 500 plus) w 2020 roku

Świadczenia wychowawcze w/g liter rozpoczynających nazwisko świadczeniobiorcy (kasa, przelew) :

Litery z przedziału A-H, 16.01; 18.02; 18.03; 16.04; 18.05; 17.06; 16.07; 18.08; 16.09; 16.10; 18.11; 14.12.

Litery z przedziału I-O, 17.01; 19.02; 19.03; 17.04; 19.05; 18.06; 17.07; 19.08; 17.09; 19.10; 19.11; 15.12.

Litery z przedziału P-Z, 20.01; 20.02; 20.03; 20.04; 20.05; 19.06; 20.07; 20.08; 18.09; 20.10; 20.11; 16.12.
 

Terminy wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w 2020 roku.

Dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny do realizacji w kasie, bądź przelewem (dla Zarządców i ryczałty), będzie wypłacany w następujących terminach:
31.01; 10.02; 10.03; 10.04; 08.05; 10.06; 10.07; 10.08; 10.09; 09.10; 10.11; 10.12.

Terminy wypłat świadczeń społecznych w roku 2020

18 grudnia - zasiłek stały

21 grudnia - zasiłek okresowy A - K

22 grudnia - zasiłek okresowy L - Z

23 grudnia - zasiłek celowy

Terminy wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2020 roku

Świadczenia rodzinne w/g liter rozpoczynających nazwisko świadczeniobiorcy (kasa, przelew) :

Litery z przedziału A-H, 16.01; 18.02; 18.03; 16.04; 18.05; 17.06; 16.07; 18.08; 16.09; 16.10; 18.11; 14.12.

Litery z przedziału I-O, 17.01; 19.02; 19.03; 17.04; 19.05; 18.06; 17.07; 19.08; 17.09; 19.10; 19.11; 15.12.

Litery z przedziału P-Z, 20.01; 20.02; 20.03; 20.04; 20.05; 19.06; 20.07; 20.08; 18.09; 20.10; 20.11; 16.12.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wszystkie osoby uprawnione w jednym terminie (kasa, przelew) : 16.01; 18.02; 18.03; 16.04; 18.05; 17.06; 16.07; 18.08; 16.09; 16.10; 18.11; 14.12.

Świadczenia rodzinne na przekaz pocztowy do ostatniego dnia każdego miesiąca
 

Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej