Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Powrót

Informacja OWES

Data publikacji: 2020-10-06

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pomaga osobą chcącym założyć własne Przedsiębiorstwo Społeczne (PS) tj. spółdzielnię socjalną, stowarzyszenie czy fundację prowadzącą działalność gospodarczą, odpłatną pożytku publicznego, oświatową lub kulturalną.

OFERUJEMY m.in.:
- doradztwo w zakresie kluczowym, biznesowym, specjalistycznym (księgowym, podatkowym, finansowym, prawnym, marketingowym, zamówień publicznych, osobowym),
- dotację inwestycyjne w wysokości do 24 000 zł brutto/osobę oraz wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł/ m-c/osobę na utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego lub przystąpienie osób do już istniejącego PS.
- wsparcie branżowe (spotkania branżowe, vouchery szkoleniowe)

Pomagamy od momentu zawiązania się grupy inicjatywnej, poprzez weryfikację pomysłu i jego rentowności, założenia firmy i również później w trakcie jej działania.
Wspieramy także istniejące stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie socjalne m.in: poprzez pomoc w zakresie pozyskiwania środków na ich działanie oraz ekonomizowanie tych podmiotów.

OWES dla Subregionu Północnego to partnerstwo tworzone przez PROFES Spółdzielnię Socjalną oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku. OWES posiada akredytację w zakresie prowadzenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości, przyznaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
CAŁOŚĆ WSPARCIA JEST BEZPŁATNA!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego
PROFES Spółdzielnia Socjalna
ul. Zamkowa 6 lok. 28, 46- 200 Kluczbork, tel. 77 414 45 11,
www.prof-es.pl, biuro@prof-es.pl

Załączniki:

  1. Materiały promocyjne (plik pdf 1743KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej