Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Powrót

Program Dobry Start

Data publikacji: 2020-07-02

Dobry Start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Przekierowanie na stronę MRPiPS po kliknięciu w link
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Kto może otrzymać wsparcie ?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start ?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

Kiedy złożyć wniosek ?
Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Gdzie złożyć wniosek ?
Wnioski o świadczenie w Gminie Kluczbork, będą przyjmowane i realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku ul. Zamkowa 6, II piętro, pok. nr 14a.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie ?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej