Menu główne

Licznik odwiedzin

440202

Aktualności


Terminy wydawania żywności w marcu 2019 roku - II tura

2019-03-20

Najbliższy termin wydawania żywności: 22, 25, 26 i 27 marca 2019 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116


Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów

2019-03-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku przyjmuje zgłoszenia na KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH i KURATORÓW dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych.
Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gmin a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 paragraf 3, art. 175 i art. 178 paragraf 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.)
Kierownik OPS w Kluczborku podaje do wiadomości, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Kluczborku dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły.

czytaj całość publikacji "Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów"

Dołączone pliki:


Informacja

2019-03-03

W związku z podpisaniem umowy ze Stobrawskim Centrum Seniora na zakup usług opieki dziennej w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pobytu dla osób starszych z Gminy Kluczbork w 2019 roku, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku zaprasza zainteresowane osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych do skorzystania z usług opieki dziennej.

czytaj całość publikacji "Informacja"


Informacja o Programie "Mama 4+"

2019-03-01

Przekazuję do wiadomości zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 1 marca 2019 roku weszła w życie ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym - realizująca Program "Mama 4+". Głównym celem ustawy jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które wychowywały dzieci w rodzinach wielodzietnych (co najmniej 4 dzieci), a które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci i co za tym idzie nie spełniają warunku do otrzymania najniższej emerytury.

czytaj całość publikacji "Informacja o Programie "Mama 4+""


Terminywydawania żywności w marcu 2019 roku - I tura

2019-03-01

Najbliższy termin wydawania żywności: 7, 8, 11 i 12 marca 2019 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116


Terminy wydawania żywności w lutym 2019 roku

2019-01-24

Najbliższy termin wydawania żywności: 19, 20, 21 i 22 lutego 2019 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116


Zapytanie ofertowe

2019-01-21

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych, dla osób które wymagają rehabilitacji fizycznej i usprawniania organizmu, zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Terminy wydawania żywności w styczniu 2019 roku

2019-01-03

Najbliższy termin wydawania żywności: 17, 18, 21 i 22 stycznia 2019 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116


Terminy wydawania żywności w grudniu 2018 roku - II tura

2018-12-06

Najbliższy termin wydawania żywności: 14, 17, 18 i 19 grudnia 2018 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116


Apel do mieszkańców

2018-12-06

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Niskie temperatury oraz złe warunki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się z apelem do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

czytaj całość publikacji "Apel do mieszkańców"


Informacja

2018-12-05

Na wniosek Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej przekazujemy informacje o możliwości skorzystania z objęcia opieką osób starszych i niesamodzielnych poprzez umożliwienie im bezpłatnego korzystania z działań prowadzonych przez KRS Sieci Życia.

Dołączone pliki:


Informacja

2018-12-05

Do 28 grudnia 2018 roku można składać wnioski do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w otwartym konkursie ofert na finansowanie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019.

czytaj całość publikacji "Informacja"


Zapytanie cenowe

2018-12-05

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją ofert na zakup i dostawę bonów towarowych w formie znaków legitymacyjnych na okaziciela w 2019 r. podlegających wymianie na towary przez uprawnionych okazicieli - klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork. W szczególności do wymiany ich na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe w placówkach handlowych wyznaczonych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem wyłączenia używek (wyrobów alkoholowych oraz tytoniowych).

Dołączone pliki:


Terminy wydawania żywności w grudniu 2018 roku - I tura

2018-11-20

Najbliższy termin wydawania żywności: 3, 4, 5 i 6 grudnia 2018 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116


Terminy wydawania żywności w listopadzie 2018 roku

2018-11-06

Najbliższy termin wydawania żywności: 12, 13, 14, 15 listopada 2018 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116.
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku. ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, tel. (77) 418-52-07, (77)418-52-81, faks (77)418-66-73

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji