Menu główne

Licznik odwiedzin

598067

Aktualności


Informacja

2020-04-05

W celu ułatwienia kontaktu z klientami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ustawiono skrzynkę na korespondencję (wejście od ul. Podwale).
Wszelkie pisma, wnioski i inne dokumenty kierowane do pracowników Ośrodka, należy umieścić w kopercie, którą proszę zaadresować do pracownika lub działu i zostawić w skrzynce. Skrzynka będzie wystawiana codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wzór wniosku na świadczenia z pomocy społecznej w załączeniu. Inne wnioski w zakładce: Druki.

Dodatkowo zamieszczamy link do portalu emp@tia z dostępem do wszelkich wniosków elektronicznych:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/lista-dostepnych-wnioskow-elektronicznych

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Komunikat

2020-04-04

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie.

Uwaga! Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy społecznej, gdyż wsparcie można otrzymać z wielu miejsc.

Ze względu na ogłoszony Stan Zagrożenia Epidemicznego, bardzo prosimy o wskazanie osób starszych, chorych, samotnych, które potrzebują pomocy doraźnej, a które nie mają rodziny mogącej udzielić takiej pomocy.

Informacje takie prosimy przekazywać do :
Ośrodka Pomocy Społecznej (tel: 77 418 52 81 lub po godzinie 18:00: 780 176 523, e-mail: sekretariat@ops.kluczbork.pl) lub
Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronnych (tel: 77 418 27 89, e-mail: oc@kluczbork.pl)

Dołączone pliki:


Walczymy z koronawirusem

2020-04-04

Aktualne zasady i ograniczenia opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń.

Zebraliśmy je w jednym miejscu (patrz załącznik). Przeczytaj i stosuj.

Dołączone pliki:


Informacja

2020-03-24

Osoby, które nie odebrały z Kasy w marcu br. w ustalonych terminach wypłat : świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, proszone są o wskazanie numerów rachunków w celu przekazania świadczeń na konto.
Osobom, które nie odebrały należnych świadczeń i nie wskażą numeru konta, świadczenia za marzec br. będą wypłacone w kwietniu br.


Informacja

2020-03-17

W celu zapewnienia ochrony zdrowia i życia osób w związku z zagrożeniami epidemicznym, dostęp do Kasy Ośrodka tylko w dni wypłaty w godzinach od 10.30 do 14.00 na specjalnych zasadach zapisanych w Ogłoszeniu.

18 marca – świadczenia rodzinne, świadczenia 500+, A-H oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego A-Z
19 marca - świadczenia rodzinne, świadczenia 500+, I – O
20 marca - świadczenia rodzinne, świadczenia 500+, P - Z

23 marca - zasiłek stały
24 marca - zasiłek okresowy A - K
25 marca - zasiłek okresowy L - Z
27 marca - zasiłek celowy

Dostosuj się do personelu sterującego ruchem.
Zachowaj odstęp w kolejce od drugiej osoby, minimum 1 metr.
Nie narażaj innych osób. Jeśli jesteś przeziębiony, używaj chusteczek do zasłaniania ust podczas kichania lub kaszlu.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlana

  Ogłoszenie

  2020-03-16

  Na podstawie § 8.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, podjąłem decyzję o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, w dniach od 16.03.2020r. do odwołania, polegających na :

  czytaj całość publikacji "Ogłoszenie"

  Dołączone pliki:


  W trosce o zdrowie i życie mieszkańców Gminy Kluczbork

  2020-03-11

  Na terenie Gminy Kluczbork do dnia 11.03.2020r. nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem.

  W związku z zagrożeniem związanym z wystąpieniem w Polsce przypadków zarażenia koronawirusem, Gmina Kluczbork, podjęła działania ZAPOBIEGAWCZE, polegające na ograniczeniu możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa w naszym społeczeństwie.

  Poza podjętymi decyzjami o zamknięciu placówek edukacyjnych i odwołaniu wszystkich imprez, zalecane jest unikanie dużych skupisk ludzkich. W szczególności prosi się o ograniczanie do niezbędnego minimum wizyt w instytucjach publicznych, urzędach, sklepach, kościołach.

  Więcej informacji na stronie internetowej: www.kluczbork.eu


  Informacja NFZ

  2020-02-26

  Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje w załączeniu informacje dotyczące postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia koronawirusa.

  Dołączone pliki:


  Terminy wydawania żywności w marcu 2020 roku

  2020-02-26

  Najbliższy termin wydawania żywności: 10, 11, 12 i 13 marca 2020 roku.
  Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116


  Przedłużanie ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

  2020-02-18

  Opolskie Karty Rodziny i Seniora wydawane są od czerwca 2014 roku. Karty dla seniorów wydawane są bezterminowo, natomiast część kart dla rodzin traci ważność z końcem każdego roku kalendarzowego. Każdy zainteresowany może sprawdzić ważność swojej karty po naklejonych hologramach przy roku. Osoby korzystające z ulg i zwolnień, zainteresowane przedłużeniem ważności kart na kolejny rok, powinny zgłosić się do tutejszego Ośrodka (pok. nr 8, I piętro), wraz z wszystkimi kartami w celu złożenia oświadczenia i wydłużenia ważności. Oświadczenia można również pobrać ze strony internetowej. Ważność kart na kolejny rok potwierdza się naklejeniem hologramu na każdej z nich.

  Dołączone pliki:


  Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w powiecie kluczborskim

  2020-02-12

  W 2020 roku w powiecie kluczborskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

  czytaj całość publikacji "Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w powiecie kluczborskim "

  Dołączone pliki:


  Terminy wydawania żywności w lutym 2020 roku - II tura

  2020-02-11

  Najbliższy termin wydawania żywności: 21, 24, 25 i 26 lutego 2020 roku.
  Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116


  Informacja

  2020-02-07

  Gmina Kluczbork realizuje Program MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia.
  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020, zwany dalej „Programem”, zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dedykowaną osobom niepełnosprawnym.

  czytaj całość publikacji "Informacja"

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

  Dołączone pliki:


  Program Pomocy Dzieciom

  2020-02-05

  Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym.

  czytaj całość publikacji "Program Pomocy Dzieciom"

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

  Dołączone pliki:


  Terminy wydawania żywności w lutym 2020 roku

  2020-01-22

  Najbliższy termin wydawania żywności: 4, 5, 6 i 7 lutego 2020 roku.
  Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116


  Informacja PFRON w Opolu

  2020-01-10

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Ośb Niepełnosprawnych Oddział w Opolu zwrócił się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o Systemie Obsługi Wsparcia, który jest nowoczesna platformą, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Dołączone pliki:


  Terminy wydawania żywności w styczniu 2020 roku - II tura

  2020-01-09

  Najbliższy termin wydawania żywności: 21, 22, 23 i 24 stycznia 2020 roku.
  Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116


  Informacja

  2020-01-02

  Od 1 stycznia 2020 roku przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku uruchomiono ogrzewalnię dla osób potrzebujących.

  Ogrzewalnia zapewnia tymczasowe schronienie, tj. umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące, opiekę opiekuna, możliwość skorzystania z ciepłego napoju, możliwość przeprowadzenia zabiegów higienicznych oraz wymianę odzieży.

  Ogrzewalnia jest czynna codziennie od 18.00 do 8.00. Wejście do Ogrzewalni od ul. Podwale przez podwórko wewnętrzne. Ogrzewalnia objęta jest monitoringiem wizyjnym.


  Terminy wydawania żywności w styczniu 2020 roku

  2019-12-27

  Najbliższy termin wydawania żywności: 7, 8, 9 i 10 stycznia 2020 roku.
  Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116


  Kontynuacja programów społecznych od 2020 roku

  2019-12-16

  W dniu 27 listopada 2019 roku, Rada Miejska w Kluczborku, przyjęła uchwały o kontynuacji Programów: "Kluczbork dla Rodziny +" oraz „Gmina Kluczbork dla Seniora” obowiązujących od 2020 roku. Programy zakładają włączenie jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury, sektora organizacji pozarządowych oraz firm prywatnych do działań służących na rzecz poprawy jakości życia rodzin i aktywizacji seniorów

  czytaj całość publikacji "Kontynuacja programów społecznych od 2020 roku"


  Informacja

  2019-12-12

  W dniu 14.12.201 (sobota), Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku będzie czynny w godzinach 7:00 – 15:00
  za dzień 24.12.2019 (wtorek), w którym będzie zamknięty.


  Ogłoszenie

  2019-12-10

  Magazyn "Z rączki do rączki" przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku organizuje zbiórkę bielizny, odzieży i obuwia (zimowego) dla bezdomnych mężczyzn.

  Zachęcamy mieszkańców i osoby, które posiadają zbędną odzież i obuwie do przynoszenia ich do magazynu "Z rączki do rączki". Bardzo prosimy o czyste rzeczy, gdyż chcemy je przekazać osobom potrzebującym.

  Magazyn mieści się w piwnicy OPS Kluczbork ul. Zamkowa 6, (pok. 111).
  Dyżurujemy w każdy wtorek i piątek od 12.00 do 14.00

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe

  2019-12-04

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług wsparcia dla mieszkańców mieszkań chronionych na terenie Gminy Kluczbork (w Kluczborku lub Łowkowicach) w 2020 roku.

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o konkursie ofert - pomoc społeczna - posiłki

  2019-11-29

  Udzielenie dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić na 2020 rok.

  Dołączone pliki:
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku. ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, tel. (77) 418-52-07, (77)418-52-81, faks (77)418-66-73

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji