Aktualności


Komunikat w sprawie wniosków na świadczenie wychowawcze

2016-06-27

Prosimy wszystkich mieszkańców, którzy nie złożyli jeszcze wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego o niezwlekanie ze składaniem wniosku.
Tylko wnioski złożone do dnia 1 lipca br. skutkują ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r.
Świadczenie wychowawcze na wnioski złożone po 1 lipca br. przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.
Wnioski można składać w sposób tradycyjny w siedzibie ośrodka pok. nr 14 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia, ePUAP lub poprzez banki biorące udział w programie.


Piknik rodzinny

2016-06-10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Sołectwo Krzywizna zapraszają 18.06.2016 roku na Piknik rodzinny w Krzywiźnie.
Szczegóły w plakacie.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Wolontariat

  2016-06-09

  Zapraszamy na spotkania dla wolontariuszy. Szczegóły na plakacie.

  Dołączone pliki:


  Informacja

  2016-06-01

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku w maju br. rozpoczął organizację spotkań grup wsparcia (samopomocowych) w ramach realizacją projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020.

  Dołączone pliki:


  Informacja o realizacji programu "Rodzina 500 plus"

  2016-05-02

  Od maja 2016 roku Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00. Zakończył się dyżury w Ratuszu Miejskim.

  Aktualne telefony do pracowników realizujących program "Rodzina 500 plus":
  (77)418-52-07 lub 418-52-81, wewnętrzne: pok. 14b, tel. 49; pok. nr 15, tel. 43.

  W kwietniu 2016 roku pracownicy przyjęli od osób uprawnionych 1.556 wniosków na świadczenie wychowawcze dla 2.199 dzieci.

  Obecnie pracownicy weryfikują wnioski i przygotowują decyzje. Wnioski weryfikowane są według daty wpływu do ośrodka. Do końca kwietnia br. przygotowano 246 decyzji.


  Informacja dla potencjalnych partnerów Karty Dużej Rodziny

  2016-04-26

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca do dołączenia do grona firm i instytucji odpowiedzialnych społecznie, dbających o duże rodziny.
  Jeżeli firma działa lokalnie to zachęcamy do przystąpić do lokalnego programu "Kluczbork dla rodziny+". W naszym programie wydano 1.703 karty dla członków rodzin wielodzietnych i niepełnosprawnych.

  Dołączone pliki:


  Program Rodzina 500 plus na stronie MRPiPS

  2016-04-13

  Aktualne informacje o programie "Rodzina 500 plus" na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kliknij w link: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus.


  Bus 500plus w Kluczborku

  2016-04-05

  Busy 500plus to mobilne punkty informacyjne, w których pracownicy Urzędów Wojewódzkich udzielają porad i odpowiedzi na temat programu „Rodzina 500plus”. Specjalnie oznakowane samochody odwiedzą każdy region w Polsce.

  Do Gminy Kluczbork Bus 500plus przyjedzie 7.04.2016 roku. Bus odwiedzi miedzy 8.15 a 9.15 Kuniów (szkoła), od 9.30 do 12.00 będzie w Rynku w Kluczborku a od 12.30 do 14.00 w Bogacicy (szkoła).

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Link do informacji o programie "Rodzina 500 plus"

   2016-03-24

   Aktualne informacje o programie "Rodzina 500 plus", są dostępne na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, kliknij tutaj : http://www.500plusopolskie.pl/start?wiecej=737.


   Forma składania wniosków na świadczene wychowawcze program "Rodzina 500 plus"

   2016-03-19

   Wnioski na świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku w formie papierowej lub przez Internet, wykorzystując: bankowość elektroniczną (lista banków które podpisały porozumienie w załączniku), platformę usług elektronicznych ZUS, portal informacyjno-usługowy MRPiPS (Portal Emp@tia) oraz niezależnie od Centralnego Systemu Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) przez ePUAP na elektroniczną platformę usług administracji publicznej (Elektroniczne skrzynki podawcze - ESP).

   Dołączone pliki:


   Film

   2016-03-19


   Składanie wniosków na świadczenie wychowawcze program "Rodzina 500 plus"

   2016-03-16

   Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia br. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (do 1 lipca br.), rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlana

   Dołączone pliki:


   Wnioski na świadczenie wychowawcze, program "Rodzina 500 plus"

   2016-03-16

   Informujemy, że dostępne są formularze wniosków na świadczenie wychowawcze w siedzibie ośrodka na ul. Zamkowej 6, II piętro, pok. 15 oraz pok. 14b od 21.03 br. Wnioski można również pobrać w placówkach oświatowych gminy Kluczbork.
   Formularz wniosku jest jeden, natomiast w celu ułatwienia wypełniania wniosku zamieszczono dwa wzory wypełniania formularza (pliki PDF) : wzór nr 1, na na pierwsze dziecko w rodzinie, (obowiązuje kryterium dochodowe); wzór nr 2, na drugie i kolejne dziecko w rodzinie (bez kryterium dochodowego).

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Dołączone pliki:


   Informujemy o zamieszczeniu nowego podmenu dotyczącego programu "Rodzina 500 plus"

   2016-03-08

   Z uwagi na duże zainteresowanie programem "Rodzina 500 plus" na początku marca br. zaktualizowano stronę Ośrodka, powstały nowe menu/podmenu :
   1. Świadczenia >> Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)
   2. Wymagane dokumenty >> Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)
   3. Prawo >> Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)
   Ustawa + 2 rozporządzenia


   Punkt Pośrednictw Pracy zaprasza na Targi Pracy w Kluczborku

   2016-03-07

   Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy - Punkt Pośrednictwa Pracy w Kluczborku, zapraszają wszystkich zainteresowanych a w szczególności osoby bezrobotne do zapoznania się z ofertami pracy na Targach Pracy w Kluczborku, 22.03.2016 roku w kluczborskim Ratuszu.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Informacje o programie "Rodzina 500 plus"

    2016-02-27

    Z uwagi na duże zainteresowanie programem "Rodzina 500 plus" na początku marca br. zostanie zaktualizowana strona Ośrodka. Informacje dot. świadczeń wychowawczych zamierzam zamieścić na stronie Ośrodka na takiej samej zasadzie, jak w przypadku pozostałych świadczeń. Czyli powstaną nowe podmenu:
    1. Świadczenia >> Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus)
    2. Druki >> Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus)
    3. Wymagane dokumenty >> Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus)
    4. Prawo >> Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus)
    Do tego czasu zamieszczamy informacje MRPiPS w załącznikach.

    Dołączone pliki:
    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku. ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, tel. (77) 418-52-07, (77)418-52-81, faks (77)418-66-73

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji