Aktualności


Składanie wniosków na świadczenia z fundusz alimentacyjnego i świadczenia rodzinne

2016-09-05

Przypominamy, że trwa przyjmowanie wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Nowy okres zasiłkowy 2016/2017 w funduszu alimentacyjnym rozpoczyna się od 1 października 2016 roku. W celu zapewnienia Państwu terminowych wypłat świadczeń prosimy nie odkładać składania wniosków.

Równocześnie informujemy, że od 01.09.2016 roku można składać wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2016/2017. Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych rozpoczyna się od 1 listopada 2016 roku. Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego nie uległo zmianie i wynosi 674 zł na osobę w rodzinie a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodziny przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 764 zł. Natomiast od 1 listopada 2016 roku ulega zmianie wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków.


Składanie wniosków na stypendia szkolne

2016-09-05

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku uprzejmie informuje, że termin składania wniosków na stypendia upływa 15.09.2016 roku. Od października 2015 roku kryterium dochodowe uprawniające do pomocy materialnej dla uczniów wynosi 514 zł netto na osobę w rodzinie. Wszelkie informacje, wzory wniosków, oświadczeń oraz instrukcja w sprawie realizacji i wykaz refundowanych wydatków, zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce: stypendia, w działach: świadczenia, druki, wymagane dokumenty.


Komunikat w sprawie wniosków na świadczenie wychowawcze

2016-06-27

Prosimy wszystkich mieszkańców, którzy nie złożyli jeszcze wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego o niezwlekanie ze składaniem wniosku.
Tylko wnioski złożone do dnia 1 lipca br. skutkują ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r.
Świadczenie wychowawcze na wnioski złożone po 1 lipca br. przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.
Wnioski można składać w sposób tradycyjny w siedzibie ośrodka pok. nr 14 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia, ePUAP lub poprzez banki biorące udział w programie.


Piknik rodzinny

2016-06-10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Sołectwo Krzywizna zapraszają 18.06.2016 roku na Piknik rodzinny w Krzywiźnie.
Szczegóły w plakacie.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Wolontariat

  2016-06-09

  Zapraszamy na spotkania dla wolontariuszy. Szczegóły na plakacie.

  Dołączone pliki:


  Informacja

  2016-06-01

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku w maju br. rozpoczął organizację spotkań grup wsparcia (samopomocowych) w ramach realizacją projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020.

  Dołączone pliki:


  Informacja o realizacji programu "Rodzina 500 plus"

  2016-05-02

  Od maja 2016 roku Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00. Zakończył się dyżury w Ratuszu Miejskim.

  Aktualne telefony do pracowników realizujących program "Rodzina 500 plus":
  (77)418-52-07 lub 418-52-81, wewnętrzne: pok. 14b, tel. 49; pok. nr 15, tel. 43.

  W kwietniu 2016 roku pracownicy przyjęli od osób uprawnionych 1.556 wniosków na świadczenie wychowawcze dla 2.199 dzieci.

  Obecnie pracownicy weryfikują wnioski i przygotowują decyzje. Wnioski weryfikowane są według daty wpływu do ośrodka. Do końca kwietnia br. przygotowano 246 decyzji.
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku. ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, tel. (77) 418-52-07, (77)418-52-81, faks (77)418-66-73

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji