Aktualności


Placówki pomocy

2017-01-13

Aktualny wykaz placówek pomocy dla osób potrzebujących wsparcia w woj. opolskim 2016/2017 w załączniku.

Dołączone pliki:


Terminy wydawania żywności w styczniu 2017 roku

2017-01-13

Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa jest wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu na ul. Byczyńskiej 116.
Najbliższy termin wydawania żywności od 17 do 19 stycznia 2017 roku.


Harmonogram spotkań grup wsparcia

2017-01-03

Harmonogram spotkań grup wsparcia (samopomocowych) za okres I-III 2017r. realizowanych w ramach projektu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej".

1) 12.01.2017r., godz. 09:00 – 12:00
2) 16.01.2017r., godz. 09:00 – 12:00
3) 02.02.2017r., godz. 09:00 – 12:00
4) 06.02.2017r., godz. 09:00 – 12:00
5) 02.03.2017r., godz. 09:00 – 12:00
6) 06.03.2017r., godz. 09:00 – 12:00


Informacja dla rodziców dzieci do 3-go roku życia !!!

2016-12-20

Rodzicu… Masz dziecko w wieku do lat 3 ? Wróciłeś lub chcesz powrócić do pracy ? W żłobku nie ma wolnych miejsc ? Wynajęcie niani do dziecka jest ponad Twoje możliwości finansowe ?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oferujemy pomoc w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem w formie DZIENNEGO OPIEKUNA w 2017 roku.

czytaj całość publikacji "Informacja dla rodziców dzieci do 3-go roku życia !!!"

Dołączone pliki:


Informacja

2016-12-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku w okresie świątecznym będzie czynny :
• w dniu 23 grudnia 2016 roku od 7.00 do 14.00
• w dniu 27 grudnia 2016 roku od 8.00 do 15.00


Kontynuacja programów społecznych Gminy Kluczbork

2016-12-15

W dniu 30 listopada 2016 roku, Rada Miejska w Kluczborku, przyjęła uchwały o kontynuacji Programów: "Kluczbork dla Rodziny +" oraz „Gmina Kluczbork dla Seniora” na lata 2017-2019.
Programy zakładają włączenie jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury, sektora organizacji pozarządowych oraz firm prywatnych do działań służących na rzecz poprawy jakości życia rodzin i aktywizacji seniorów.
Dotychczasowe programy społeczne, spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem w lokalnej społeczności, dlatego większość zapisów przygotowanych do kontynuacji programów wieloletnich na lata 2017-2019 pozostała bez zmian.
Katalog ulg i zwolnień stosowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Kluczbork w ramach kontynuacji programów na lata 2017 - 2019, został rozszerzony o ofertę kina "Bajka".
Od 15 grudnia 2016 roku będzie można przedłużyć karty wydane w latach 2014-2016 specjalnym hologramem.
Podobnie od 15 grudnia 2016 roku można składać wnioski na karty do programów na lata 2017-2019.
Wnioski na karty w programie "Gmina Kluczbork dla Seniora" w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, pok. 105 na I piętrze.
Wnioski na karty w programie "Kluczbork dla Rodziny+" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku, ul. Zamkowa 6, piętro II, pok. 13, w godzi. od 10 do 15.

czytaj całość publikacji "Kontynuacja programów społecznych Gminy Kluczbork"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlana

  Terminy wydawania żywności w grudniu 2016 roku

  2016-12-07

  Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa jest wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu na ul. Byczyńskiej 116.
  Najbliższy termin wydawania żywności od 13 do 15 grudnia 2016 roku.

  czytaj całość publikacji "Terminy wydawania żywności w grudniu 2016 roku"

  Dołączone pliki:


  LUX MED Diagnostyka informuje o bezpłatnych badaniach mammograficznych.

  2016-12-01

  LUX MED Diagnostyka, informuje że do Kluczborka w dniu 16 grudnia 2016 r. przyjedzie mammobus. Zatrzyma się przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, ul. Krakusa 1.

  „Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

  czytaj całość publikacji "LUX MED Diagnostyka informuje o bezpłatnych badaniach mammograficznych."

  Dołączone pliki:


  Informacja OWES w Byczynie

  2016-12-01

  Informujemy, że dnia 13.12.2016r. na stronie internetowej: http://www.owesbyczyna.pl pojawi się informacja o rozpoczęciu rekrutacji do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, która będzie trwała do dnia 28.12.2016r.

  czytaj całość publikacji "Informacja OWES w Byczynie"


  Terminy wydawania żywności w listopadzie 2016

  2016-11-08

  Najbliższy termin wydawania żywności od 15 do 17.11.2016 roku.
  Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa jest wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu na ul. Byczyńskiej 116.

  czytaj całość publikacji "Terminy wydawania żywności w listopadzie 2016"


  Wpływ programu "Rodzina 500 plus" na życie rodzin

  2016-10-27

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło na swojej stronie internetowej (kliknij w link), http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8327,wplyw-programu-rodzina-500-plus-na-zycie-rodzin.html informacje dotyczące zasięgu i wpływu programu "Rodzina 500 plus" na życie rodzin. Wybrane informacje dotyczące woj Opolskiego w załączniku.

  Dołączone pliki:


  Informacja OWES w Byczynie

  2016-10-20

  W dniu 27.10.2016r. na stronie internetowej, (kliknij w link) http://www.owesbyczyna.pl pojawi się informacja o rozpoczęciu rekrutacji do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, która będzie trwała do dnia 14.11.2016r.

  Rekrutacja będzie dostępna dla osób fizycznych i osób prawnych zamierzających założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne, osób fizycznych zamierzających przystąpić/zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

  czytaj całość publikacji "Informacja OWES w Byczynie"


  Wydawanie skierowań do pomocy żywnościowej

  2016-10-09

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD), proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych (według rejonizacji) w celu otrzymania skierowania. Skierowania do otrzymania pomocy będą wydawane dla osób najuboższych.

  czytaj całość publikacji "Wydawanie skierowań do pomocy żywnościowej "

  Dołączone pliki:


  Składanie wniosków na świadczenia z fundusz alimentacyjnego i świadczenia rodzinne

  2016-09-05

  Przypominamy, że trwa przyjmowanie wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Nowy okres zasiłkowy 2016/2017 w funduszu alimentacyjnym rozpoczyna się od 1 października 2016 roku. W celu zapewnienia Państwu terminowych wypłat świadczeń prosimy nie odkładać składania wniosków.

  Równocześnie informujemy, że od 01.09.2016 roku można składać wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2016/2017. Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych rozpoczyna się od 1 listopada 2016 roku. Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego nie uległo zmianie i wynosi 674 zł na osobę w rodzinie a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodziny przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 764 zł. Natomiast od 1 listopada 2016 roku ulega zmianie wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków.


  Składanie wniosków na stypendia szkolne

  2016-09-05

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku uprzejmie informuje, że termin składania wniosków na stypendia upływa 15.09.2016 roku. Od października 2015 roku kryterium dochodowe uprawniające do pomocy materialnej dla uczniów wynosi 514 zł netto na osobę w rodzinie. Wszelkie informacje, wzory wniosków, oświadczeń oraz instrukcja w sprawie realizacji i wykaz refundowanych wydatków, zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce: stypendia, w działach: świadczenia, druki, wymagane dokumenty.
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku. ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, tel. (77) 418-52-07, (77)418-52-81, faks (77)418-66-73

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji