Aktualności


Informacja

2017-08-17

Biuro projektów dotacyjnych informuje o przedłużeniu naboru do 25 sierpnia 2017 roku. Szczegóły w ulotce.

Dołączone pliki:


Informacja

2017-07-25

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2017/2018 (tj. od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.), jak również wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2017/2018 (tj. od 1 listopad 2017 r. do 30 października 2018 r.) można składać od 1 sierpnia 2017r.

czytaj całość publikacji "Informacja"

Dołączone pliki:


Prawnicy doradzają za darmo

2017-07-24

Już drugi rok zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w powiecie kluczborskim funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które są zlokalizowane w:
1) Kluczborku, w budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji, ul. Sienkiewicza 20B. Punkt jest prowadzony przez organizację pozarządową - Stowarzyszenia OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo, ul. Stanisława Dubois 18/3; 45-070 Opole z siedzibą w Opolu, wyłonioną w otwartym konkursie ofert. Punkt prowadzony jest przez Adwokatów i Radców Prawnych od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00.
2) Wołczynie, w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 3. Punkt prowadzony jest przez Adwokatów od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00.
3) Byczynie, w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kluczborska 4A/4. Punkt prowadzony jest przez Radców Prawnych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00.

czytaj całość publikacji "Prawnicy doradzają za darmo"


Zawiadomienie

2017-07-03

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2017-06-22

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów

2017-06-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku przyjmuje zgłoszenia na KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH i KURATORÓW dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych.
Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gmin a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 paragraf 3, art. 175 i art. 178 paragraf 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.)
Kierownik OPS w Kluczborku podaje do wiadomości, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Kluczborku dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły.

czytaj całość publikacji "Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów"

Dołączone pliki:


Wakacje z zabytkami

2017-05-26

Fundacja Benevolens szuka wolontariuszy na organizowany darmowy obóz wolontariacki dla wolontariuszy z całej Polski (osób, które ukończyły 18 lat). Więcej informacji w załącznikach.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Informacja

2017-05-22

Powiat Kluczborski realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”, dzięki któremu można otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie: www.inkubatorkluczbork.pl

Dołączone pliki:


Informacja

2017-05-09

Stowarzyszenie Piękne Anioły prowadzi akcję "Czysty Aniołek". Akcja ta ma na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin i przekazanie ich do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej. Akcja trwa do 10 czerwca 2017 roku. Więcej informacji na https://www.piekne-anioly.org

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Terminy wydawania żywności w maju 2017 roku

  2017-05-02

  Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa jest wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116.
  Najbliższy termin wydawania żywności od 8 do 10 maja 2017 roku.
  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016 dobiega końca.
  Informacje o wydawaniu skierowań do pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2017, przekażemy zaraz po ogłoszeniu wytycznych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


  Ostrzeżenie przed oszustami

  2017-04-26

  Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku nie prowadzi akcji dotyczącej sprawdzania przeznaczania środków z Programu 500+ przez naszych klientów.

  Na terenie Gminy Kluczbork tylko pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka (legitymujący się ważną legitymacją służbową) są uprawnieni do sprawdzania sytuacji w środowisku.

  Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy wpuszczaniu osób obcych do swoich domów i nie udostępnianie dokumentów osobom nieuprawnionym. Brak ważnej legitymacji służbowej osoby odwiedzającej jest podstawą do odmowy kontaktu.

  OPS powiadomił Policję o sprawach oszustwa polegającego na podawaniu się osób nieuprawnionych za pracowników Ośrodka.


  Informacja

  2017-04-13

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku w dniu 18 kwietnia 2017 roku (wtorek) będzie czynny : od 8.00 do 15.00.


  Terminy wydawania żywności w kwietniu 2017 roku

  2017-04-03

  Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa jest wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116.
  Najbliższy termin wydawania żywności od 12 do 14 kwietnia 2017 roku.


  Ogłoszenie

  2017-03-27

  Zorientuj się i nie strać szansy na DOTACJĘ na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  Trwa rekrutacja do projektu „Zorientowani na biznes”.
  Jeśli masz skończone 30 lat, jesteś BEZROBOTNY lub NIEAKTYWNY ZAWODOWO, zamieszkujesz teren województwa opolskiego i masz pomysł na swoją firmę, możesz otrzymać BEZZWROTNĘ DOTACJĘ do 23 tyś. zł. oraz wsparcie w kwocie 1000zł miesięcznie na utrzymanie działalności nawet przez 12 pierwszych miesięcy.
  Projektem są również objęci EMERYCI oraz MATKI na urlopie wychowawczym.
  Ilość miejsc ograniczona!
  Wszelkich informacji udzieli Państwu Koordynator projektu pod nr tel. 501 858 052
  Zapraszamy do biura projektu w Opolu przy ul. Horoszkiewicza 6/B113 oraz na stronę projektu
  https://www.zorientowani.kompass-consulting.pl
  oraz
  https://www.facebook.com/zorientowaninabiznesl

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Fundacja Aktywizacja zaprasza do udziału w projekcie "Młodzi aktywni na rynku pracy"

   2017-03-23

   Projekt kierowany jest do osób młodych zamieszkujących na terenie woj. opolskiego, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zarejestrowane jako bezrobotne w PUP, ani studenci studiów stacjonarnych. Możliwy jest udział studentów studiów zaocznych o ile nie pracują i spełniają kryteria młodzieży NEET.
   Więcej informacji w załącznikach.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe

   2017-03-23

   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją zamówienia w zakresie świadczenia usług wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych a także dla osób sprawujących nad nimi opiekę, zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork,

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

   Dołączone pliki:


   Harmonogram spotkań grup wsparcia

   2017-03-21

   Harmonogram spotkań grup wsparcia (samopomocowych) na okres IV-VI 2017r. realizowanych w ramach projektu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej".

   Rodziny przeżywające problemy opiekuńczo – wychowawcze:
   1) 06.04.2017r., godz. 09:00 – 12:00
   2) 18.05.2017r., godz. 09:00 – 12:00
   3) 08.06.2017r., godz. 09:00 – 12:00

   Rodziny starające się o powrót dziecka:
   1) 03.04.2017r., godz. 09:00 – 12:00
   2) 15.05.2017r., godz. 09:00 – 12:00
   3) 05.06.2017r., godz. 09:00 – 12:00


   Międzynarodowy Dzień Inwalidy

   2017-03-20

   19 marca obchodzony był Międzynarodowy Dzień Inwalidów.
   Jaka pomoc mogą otrzymać osoby niepełnosprawne?

   Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje szereg instrumentów służących wsparciu osoby niepełnosprawnej.
   Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
   - uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
   - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
   - likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
   - usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
   Ponadto osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w warsztatach terapii zajęciowej.

   czytaj całość publikacji "Międzynarodowy Dzień Inwalidy"


   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2017-03-20

   W imieniu Gminy Kluczbork, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, pod nazwą: Wypożyczanie sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych z terenu Gminy Kluczbork na potrzeby realizacji zadania nr 12 Projektu pn. „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez: RA-MED Adrian Reinhard, ul. Podgórna 6, 47-300 Krapkowice.

   Dołączone pliki:
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku. ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, tel. (77) 418-52-07, (77)418-52-81, faks (77)418-66-73

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji