Aktualności


Terminy wydawania żywności w grudniu 2016 roku

2016-12-07

Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa jest wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu na ul. Byczyńskiej 116.
Najbliższy termin wydawania żywności od 13 do 15 grudnia 2016 roku.

czytaj całość publikacji "Terminy wydawania żywności w grudniu 2016 roku"

Dołączone pliki:


LUX MED Diagnostyka informuje o bezpłatnych badaniach mammograficznych.

2016-12-01

LUX MED Diagnostyka, informuje że do Kluczborka w dniu 16 grudnia 2016 r. przyjedzie mammobus. Zatrzyma się przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, ul. Krakusa 1.

„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

czytaj całość publikacji "LUX MED Diagnostyka informuje o bezpłatnych badaniach mammograficznych."

Dołączone pliki:


Informacja OWES w Byczynie

2016-12-01

Informujemy, że dnia 13.12.2016r. na stronie internetowej: http://www.owesbyczyna.pl pojawi się informacja o rozpoczęciu rekrutacji do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, która będzie trwała do dnia 28.12.2016r.

czytaj całość publikacji "Informacja OWES w Byczynie"


Terminy wydawania żywności w listopadzie 2016

2016-11-08

Najbliższy termin wydawania żywności od 15 do 17.11.2016 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa jest wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu na ul. Byczyńskiej 116.

czytaj całość publikacji "Terminy wydawania żywności w listopadzie 2016"


Wpływ programu "Rodzina 500 plus" na życie rodzin

2016-10-27

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło na swojej stronie internetowej (kliknij w link), http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8327,wplyw-programu-rodzina-500-plus-na-zycie-rodzin.html informacje dotyczące zasięgu i wpływu programu "Rodzina 500 plus" na życie rodzin. Wybrane informacje dotyczące woj Opolskiego w załączniku.

Dołączone pliki:


Informacja OWES w Byczynie

2016-10-20

W dniu 27.10.2016r. na stronie internetowej, (kliknij w link) http://www.owesbyczyna.pl pojawi się informacja o rozpoczęciu rekrutacji do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, która będzie trwała do dnia 14.11.2016r.

Rekrutacja będzie dostępna dla osób fizycznych i osób prawnych zamierzających założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne, osób fizycznych zamierzających przystąpić/zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

czytaj całość publikacji "Informacja OWES w Byczynie"


Wydawanie skierowań do pomocy żywnościowej

2016-10-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD), proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych (według rejonizacji) w celu otrzymania skierowania. Skierowania do otrzymania pomocy będą wydawane dla osób najuboższych.

czytaj całość publikacji "Wydawanie skierowań do pomocy żywnościowej "

Dołączone pliki:


Składanie wniosków na świadczenia z fundusz alimentacyjnego i świadczenia rodzinne

2016-09-05

Przypominamy, że trwa przyjmowanie wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Nowy okres zasiłkowy 2016/2017 w funduszu alimentacyjnym rozpoczyna się od 1 października 2016 roku. W celu zapewnienia Państwu terminowych wypłat świadczeń prosimy nie odkładać składania wniosków.

Równocześnie informujemy, że od 01.09.2016 roku można składać wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2016/2017. Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych rozpoczyna się od 1 listopada 2016 roku. Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego nie uległo zmianie i wynosi 674 zł na osobę w rodzinie a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodziny przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 764 zł. Natomiast od 1 listopada 2016 roku ulega zmianie wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków.


Składanie wniosków na stypendia szkolne

2016-09-05

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku uprzejmie informuje, że termin składania wniosków na stypendia upływa 15.09.2016 roku. Od października 2015 roku kryterium dochodowe uprawniające do pomocy materialnej dla uczniów wynosi 514 zł netto na osobę w rodzinie. Wszelkie informacje, wzory wniosków, oświadczeń oraz instrukcja w sprawie realizacji i wykaz refundowanych wydatków, zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce: stypendia, w działach: świadczenia, druki, wymagane dokumenty.
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku. ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, tel. (77) 418-52-07, (77)418-52-81, faks (77)418-66-73

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji