Menu główne

Licznik odwiedzin

463329

Aktualności


Terminy wydawania żywności w maju 2019 roku - II tura

2019-05-16

Najbliższy termin wydawania żywności: 20, 21, 22 i 23 maja 2019 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116


Terminy wydawania żywności w maju 2019 roku

2019-05-02

Najbliższy termin wydawania żywności: 6, 7, 8 i 9 maja 2019 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116


Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów

2019-04-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku przyjmuje zgłoszenia na KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH i KURATORÓW dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych.
Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gmin a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 paragraf 3, art. 175 i art. 178 paragraf 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.)
Kierownik OPS w Kluczborku podaje do wiadomości, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Kluczborku dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły.

czytaj całość publikacji "Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów"

Dołączone pliki:


Informacja

2019-04-28

W związku z podpisanym porozumieniem o współpracy z Fundacją Ex Bono z Opola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku uruchomiono punt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Fundacja realizuje projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

czytaj całość publikacji "Informacja"

Dołączone pliki:


Informacja

2019-04-13

W Powiecie Kluczborskim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
W 2019 roku w powiecie kluczborskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Więcej informacji na stronie:
http://www.powiatkluczborski.pl/aktualnosci/pomoc_prawna_2019.htm

Dołączone pliki:


Terminy wydawania żywności w kwietniu 2019 roku

2019-04-08

Najbliższy termin wydawania żywności: 15, 16, 17 i 18 kwietnia 2019 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116


Informacja KDR

2019-04-02

Informujemy wszystkie osoby które złożyły wnioski na Kartę Dużej Rodziny, że z przyczyn niezależnych od naszego ośrodka czas na wydanie kart znacznie się wydłużył. Pracownicy OPS Kluczbork odpowiadają wyłącznie za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku w systemie informatycznym (SI KDR). Produkcja i dystrybucja kart odbywa się centralnie.


Informacja

2019-03-03

W związku z podpisaniem umowy ze Stobrawskim Centrum Seniora na zakup usług opieki dziennej w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pobytu dla osób starszych z Gminy Kluczbork w 2019 roku, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku zaprasza zainteresowane osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych do skorzystania z usług opieki dziennej.

czytaj całość publikacji "Informacja"


Informacja o Programie "Mama 4+"

2019-03-01

Przekazuję do wiadomości zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 1 marca 2019 roku weszła w życie ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym - realizująca Program "Mama 4+". Głównym celem ustawy jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które wychowywały dzieci w rodzinach wielodzietnych (co najmniej 4 dzieci), a które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci i co za tym idzie nie spełniają warunku do otrzymania najniższej emerytury.

czytaj całość publikacji "Informacja o Programie "Mama 4+""


Terminywydawania żywności w marcu 2019 roku - I tura

2019-03-01

Najbliższy termin wydawania żywności: 7, 8, 11 i 12 marca 2019 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116


Terminy wydawania żywności w lutym 2019 roku

2019-01-24

Najbliższy termin wydawania żywności: 19, 20, 21 i 22 lutego 2019 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116


Zapytanie ofertowe

2019-01-21

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych, dla osób które wymagają rehabilitacji fizycznej i usprawniania organizmu, zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Terminy wydawania żywności w styczniu 2019 roku

2019-01-03

Najbliższy termin wydawania żywności: 17, 18, 21 i 22 stycznia 2019 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku. ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, tel. (77) 418-52-07, (77)418-52-81, faks (77)418-66-73

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji